MTPL 68%
Kufitare 8%
Prona 8%
Kasko 7%
Aksident dhe Shendet 4%
Garanci 2%
Të tjera 3%
Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL)
Sigurimi kufitar i mjetit motorik
Sigurimi Kasko
Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim
Sigurimi nga Aksidentet Personale
Sigurimi i Nxënësve dhe Studentëve
Sigurimi nga Zjarri dhe rreziqet shtesë
Sigurimi nga Vjedhja
Sigurimi i Garancisë së Ofertës
Sigurimi i Garancisë së Kontratës
Sigurimi i Parave në Kasafortë
Sigurimi i Parave në Udhëtim
Sigurimi i Përgjegjësisë së Bankierëve
Sigurimi i Përgjegjësisë Civile për tregtuesit e naftës dhe gazit
Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale
Sigurimi i Përgjegjësisë Publike
Sigurimi i Përgjegjësisë së Produktit
Sigurimi i Përgjegjësisë së Pasagjerëve
Sigurimi i kontraktuesve nga të gjithë rreziqet në ndërtim (CAR)
Sigurimi i kontraktuesve nga gjithë rreziqet në montim (EAR)
Sigurimi makinerive
Sigurimi i Mallit në Transport
Sigurimi i Mjeteve Lundruese
Sigurimi i Mjeteve Fluturuese

Informacion mbi taksat

Nga data 1 Janar 2015 është hequr Tvsh-ja për të gjithë siguracionet në bazë të Ligjit 92/2014, për tatimin mbi vlerën e shtuar , neni 53.