Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL)

Sigurimi i mjetit motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta (MTPL) është një sigurim i detyrueshëm dhe i ofrohet mbajtësit të mjetit motorik, që qarkullon brënda territorit të Republikës së Shqipërisë. Siguruesi merr përsipër përgjegjësinë civile të të Siguruarit, ndaj palëve të treta, kur ai përfshihet në një aksident dhe është përgjegjës për dëme materiale, pasurore dhe/apo shëndetësore, në bazë të Ligjit “ Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Sigurimi kufitar i mjetit motorik

Sigurimi kufitar i mjetit motorik është një sigurim i detyrueshëm dhe i ofrohet mbajtësit të mjetit motorik me targa të huaja, që qarkullon brënda territorit të Republikës së Shqipërisë. Siguruesi merr përsipër përgjegjësinë civile të të Siguruarit, ndaj palëve të treta, kur ai përfshihet në një aksident dhe është përgjegjës për dëme materiale, pasurore dhe/apo shëndetësore.

Sigurimi Kasko

Sigurimi Kasko është sigurimi i vetë mjetit motorik. Ky sigurim është vullnetar dhe mbulon humbjet apo dëmtimet e pjesshme ose të plota të mjetit të siguruar ndaj rreziqeve në sigurim si:
  • dëmtimi i mjeteve për shkak të përplasjes apo përmbysjes
  • thyerja e xhamave
  • zjarri, eksplozioni dhe rrufeja
  • katastrofat natyrore (stuhia, breshëri, dëbora, përmbytja, etj.)
  • vjedhja

Sigurimi Kartoni Jeshil

Sigurimi i mjetit me karton jeshil është një sigurim i detyrueshëm për të gjithë automjetet e regjistruara në Republikën e Shqipërisë që udhëtojnë jashtë tarritorit të saj. Siguruesi merr përsipër përgjegjësinë civile të të Siguruarit, ndaj palëve të treta, kur ai përfshihet në një aksident jashtë territorit të Shqipërisë dhe është përgjegjës për dëme materiale, pasurore dhe/apo shëndetësore.